kuntan hinta

Leverans och anläggning av skogsträdgård

Snabb och högklassig leverans och anläggning av skogsträdgård

Suomen Kunttapiha levererar småskogsskivor och anlägger skogsträdgårdar enligt önskemål i hela Finland! Vår verksamhet och skogsskördeplats finns i Suomussalmi.

Leverans av småskog

Vi levererar småskog i 100 x 120 cm skivor och därför ska kunden mäta upp det förberedda underlaget i kvadrater. För att småskogsskivorna inte ska ta slut mitt i är det bra att lägga till ca 10 % anläggningsmån till den uppmätta kvadratytan.
Leveransen och anläggningen av småskogsskivorna förutsätter ett lämpligt underlag, som kunden kan förbereda själv eller överlåta arbetet till någon annan part. Skogsträdgården ställer inte stora krav på underlaget, eftersom den kan växa även på mycket magra jordar. Småskogen kan anläggas även i brant terräng, och är mycket belastningstålig. Den kommer också till sin rätt till exempel på sådana platser där gräsmattor inte trivs. Fråga oss om anvisningar för markförberedelserna!

Leveranser till privatpersoner

Vi levererar småskogsskivor mycket snabbt som fraktleveranser, med cirka en veckas framförhållning. Om du anlägger småskogsskivorna själv eller anlitar en annan anläggare, är det viktigt att observera tidplanerna för leveransen och anläggningen: småskogslasten ska lastas av och anläggas inom de närmaste dagarna efter leveransen.
Tips för dig som anlägger själv:

  • Kom ihåg att utföra grundarbetena för skogsträdgården.
  • Placera småskogsskivornas kanter mycket tätt mot varandra.
  • Du kan alltid be oss om råd gällande förberedelsearbetet samt anläggningen av småskogsskivorna och skötseln!

Leverans till yrkesverksamma inom grön näring

Vi levererar småskogsskivorna cirka en vecka efter beställningen. För att anläggarna inte ska bli stående overksamma, rekommenderar vi att anläggningsdagen planeras till dagen efter leveransen. Vi levererar småskogsskivor efter kundens behov, från tio kvadrat upp till tusentals kvadrat, snabbt och säkert.

Leverans med anläggning

Om anläggningen ska göras av Suomen Kunttapiha, följer våra anläggare med leveransen och anlägger skogsträdgården direkt. Praktiskt, eller hur?

Våra erfarna proffs anlägger småskogsskivorna noggrant och tätt intill varandra, så att deras kanter inte kommer åt att torka. Kanterna anpassas till trädgården, t.ex. så att de gränsar till gångar och rabatter. Anläggningsarbetet resulterar i en prydlig och snygg skogsträdgård, vars bevattning kunden kan inleda direkt.